Natuurgebieden

In het Nederlands-Duitse Grenspark Maas-Swalm-Nette liggen aan weerszijden van de grens ruim 10.000 ha natuurgebied en vogelbeschermingsgebieden. De gebieden variëren van extreem vochtig en voedselrijk in het Maasdal en in de beekdalen tot extreem droog, zandig en voedselarm op de hoger gelegen terrassen.
De grootste natuurgebieden worden hier kort beschreven. De fietsroutes en wandelpaden die door deze natuurgebieden lopen bieden een uitstekende gelegenheid deze mooie gebieden te leren kennen.


Natura 2000

Natura 2000 - het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.
Kijk hier voor meer informatie.
» verder